نقش معماری در بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان

نقش معماری در بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان

نقش معماری در بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان

 

فهرست مطالب

تبعات مصرف بي رويه انرژي

چاره كار

پایداری

توسعه پایدار

طراحی پایدار

معماری پایدار

اصول طراحي پايدار

احكام طراحي

طراحی فرم و کالبد ساختمان

 1-جهت گیری مناسب

2-کاهش نسبت سطح خارجی به سطح محصور

3-درگير كردن فضاي باز با فضاي زندگي

4-همگونی و تناسب بین فرمها

5-طراحي فرم به منظور بهره گيري از سرمايش،گرمايش طبيعي

6-طراحي فرم به منظور بهره گيري از نور طبيعي

7-طراحي فرم به منظور بهره گيري از تهويه مناسب

8-طراحي فرم به منظور بهره گيري از سايه اندازي مناسب

9-طراحي هر جهت از فرم ساختمان متناسب با حركت خورشيد

10-طراحي فرم به منظور بهره گيري از انرژي هاي طبيعي

طراحی محوطه و سایت ساختمان

طراحی پلان و فضاهای داخلی ساختمان

نمونه ای از دیگر خانه های بنا شده در معماری سبز

خانه ایزونا، سال 1991

فصل دوم سابقه و ادبيات تحقيق

سيستم هاي غيرفعال انرژي خورشيدي Passive Solar Systems

خانه پي بادي (Peabody house)

خانه تيمبر و يك (Timberwick Village House)

سيستم هاي غيرفعال انرژي خورشيدي Passive Solar Systems

ديوار ترومبي جرمي

خانه كلبا (Kel baugh House)

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در  58 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است


اینجا هم مشاهده کنید