مدارهای الکتریکی

مدارهای الکتریکی

مدارهای الکتریکی

 

فهرست مطالب

مدار الکتریکی چیست؟

یک مدار الکتریکی ساده چگونه است؟

چگونه می توان جریان الکتریکی به وجود آورد؟

جهت جریان در مدار الکتریکی چگونه است؟

تعریف شدت جریان الکتریکی؟

برای صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی چه باید کرد؟

مثال ساده‌ای از نقشة فنی یک مدار الکتریکی

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 12 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است


اینجا هم مشاهده کنید