قوم ثمود

قوم ثمود

قوم ثمود

 

فهرست مطالب

چکیده

حضرت صالح و قوم ثمود و شهر حجر

آیاتی که در مورد حضرت صالح(ع) و قوم ثمود آمده است

مکان شهر حجر براساس مدارک باستان شناسی

نتیجه

منابع

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 26 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است

 

 


اینجا هم مشاهده کنید