سوخت رسانی گازی

سوخت رسانی گازی

سوخت رسانی گازی

 

فهرست مطالب

سوخت رسانی گازی

مقدمه

تعريف اصطلاحات 

 استحصال و استخراج مواد خام (مواد اوليه)

 محتواي انرژي:

 عدد اكتان:

   عدد ستان:

  1. سوخت‌هاي متعارف و جايگزين و ويژگي‌هاي آنها :

  بنزين:

سوخت ديزل (گازوئيل) :

گاز مايع نفتي (LPG):

    گاز طبيعي(NG):

سوخت هاي الكلي:

 متانول

اتانول:

بيوديزل

هيدروژن :

 DME (دي متيل اتر) :

تجهیزات سوخت رسانی گاز

مروری بر سیستم سوخت رسانی گاز فشرده

  • انواع سوخت های گازی متداول
  • گازطبیعی فشرده

مزایا ومعایب استفاده از سوخت های گازی

  • معرفی اجزای مکانیکی سیستم سوخت رسانی گاز فشرده

مجموعه مخزن گازطبیعی - CNG Cylinder

فشار سنج Gas Manometer

شیردستی سرویس Manual Valve

شیریکطرفه - Non- Return Valve

رگولاتور Regulator

ریل انژکتور Gas Distributor

نازل ها Gas Nazzles

جعبه کنترل الکترونیکی ECU

ادوانسر Timing Advance Processor

امولاتور Emulator

سنسورها Sensors

 عیب یابی در سیستم سوخت رسانی

8-1-1کنترل خالی بودن باک : 

8-2-2 آزمایش سوخت ورودی به کاربراتور : 

8-1-3 آزمایش ساسات و فلوت کردن سوخت 

4-1-8 آزمایش وجود آب در مدار سوخت رسانی : 

8-1-5 قفل گازی در مدار سوخت رسانی : 

 6-1-8 آزمایش گرفتگی لوله های بنزین : 

8-1-7 موتور در حالت آرام کار نمی کند : 

8-2  روش تنظیم دور آرام کاربراتور : 

آزمایش سوخت موتور 

8-2-1 کاربراتور به دلایل زیر فلوت می کند : 

8-2-2 نشتی گاز در مانیفولد هوا : 

8-2-3 عیب مکانیکی موتور 

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 65 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است


اینجا هم مشاهده کنید