روش هماهنگی با سازمان های ملی و بین المللی فعال در امر کاهش و پیشگیری سوانح

روش هماهنگی با سازمان های ملی و بین المللی فعال در امر کاهش و پیشگیری سوانح

روش هماهنگی با سازمان های ملی و بین المللی فعال در امر کاهش  و پیشگیری سوانح

 

فهرست مطالب

سازمان های ملی و بین المللی مرتبط با مدیریت سوانح

مبنای ضرورت دخالت سازمان ها در مدیریت سوانح

استراتژی بینالمللی کاهش بلایای طبیعی در سازمان ملل متحد

حمایتهای مذکور در 4 بخش جداگانه قابل مشاهده می باشند

آشنایی با راهبرد (استراتژی) بین المللی کاهش خطر پذیری بلایای سازمان ملل متحدUNISDR

از کنفرانس یوکوهاما تا چارچوب اقدام  هیوگو پس از 2015

جوامع در برابر بحران ها(تحت عنوان الزام ملل و چارچوب کاری برای اجرا

سازمان مدیریت بحران کشور

منابع

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 17 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است

 

 


اینجا هم مشاهده کنید