تمرین درمانی برای کسانی که دچار عارضه کمردرد هستند

تمرین درمانی برای کسانی که دچار عارضه کمردرد هستند

تمرین درمانی برای کسانی که دچار عارضه کمردرد هستند

 

فهرست مطالب

ورزش و درمان کمر درد

کمر جزئی از سیستم پیچیده ستون مهره ها است و اجزای آن عبارتند از

1- ستون مهره ها

2- نخاع

3- اعصاب

4- ماهیچه ها

عوامل بروز کمردرد:
کمردردهای مکانیکی

ورزش و درمان کمر درد

1- قرار گرفتن در وضعیت های نا مناسب

2- کاهش تحرک

3- بهبود ناکافی

4- استرس ناشی از کار

5- چاقی

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 37 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است

 

 


اینجا هم مشاهده کنید