تکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک

تکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک

تکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک

 

فهرست مطالب

تجزیه و تحلیل مورفولوژیک چیست؟

تجزیه و تحلیل مورفولوژیک

انواع مسائل

گام های روش

تکنیک درهم شکستن مفروضات

تعریف 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 15 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است

 


اینجا هم مشاهده کنید