معافیت های مالیاتی

معافیت های مالیاتی

معافیت های مالیاتی

 

فهرست مطالب

مقدمه

 1- ضرورت وضع مالیات و جایگاه آن

 الف) توزیع مجدد درآمد

 ب) کسب درآمد

ج) ابزاری برای سیاست گذاری و رسیدن به اهداف خاص خود

2- اهمیت معافیت های مالیاتی

3- انواع معافیت های مالیاتی

  1. معافیت ها
  2. انواع معافیت پایه ای
  3. انواع معافیت های مشاغل و اشخاص حقیقی و حقوقی
  4. انگیزه های معافیت مالیاتی

ب) اهداف خاص هر یک از انواع معافیت ها

معافیت بر ارث

معافیت بر کشاورزی

معافیت بر حقوق

معافیت بر اشخاص حقوقی

معافیت اتفاقی

معافیت بر تولید

معافیت بر امر آموزش

معافیت بر بیمه

معافیت بر تعاونی

معافیت بر سازمان هلال احمر

معافیت های صادراتی

معافیت بر فعالیت های صنایع دستی

معافیت بر فعالیت های پژوهشی

  1. نتیجه گیری
  2. پیشنهادات

فهرست منابع

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 27 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است


اینجا هم مشاهده کنید