داروهای انالاپریل، پروپرانولول، آتنولول، فوروزماید، فارماکوکینتیک، کاپتوپریل، لانوکسین (دیگوکسین)،هیدروکلروتیازید

داروهای انالاپریل، پروپرانولول، آتنولول، فوروزماید، فارماکوکینتیک، کاپتوپریل، لانوکسین (دیگوکسین)،هیدروکلروتیازید

داروهای انالاپریل، پروپرانولول، آتنولول، فوروزماید، فارماکوکینتیک، کاپتوپریل، لانوکسین (دیگوکسین)،هیدروکلروتیازید

 

فهرست مطالب

انالاپریل

مکانیسم اثر

طریقه مصرف

دوزاژ در نارسایی کلیه

موارد منع مصرف

موارد احتیاط

تداخلات دارویی

پروپرانولول

ویژگی‌ها

چگونگی مصرف

هشدارها

عوارض جانبی

موارد احتیاط

داروی خوراکی موجود در ایران

آتنولول

سنتزآتنولول

چگونگی‌ مصرف‌

هشدارها و عوارض‌ جانبی

 موارد احتیاط‌

فوروزماید

موارد مصرف

فارماکوکینتیک

تداخل های دارویی

عوارض جانبی  

نکات قابل توصیه 

کاپتوپریل

موارد مصرف

مکانیسم اثر

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 38 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است

 


اینجا هم مشاهده کنید