انواع ارزیابی و خریدهای داخلی

انواع ارزیابی و خریدهای داخلی

انواع ارزیابی و خریدهای داخلی

 

فهرست مطالب

مقدمه

تصمیم به خرید و انتخاب  فروشنده

تصمیمات خرید

مدیریت خرید و بایسته های آن

برنامه ریزی خرید

برنامه ریزی  و فرآیند خرید

تشخیص نیازهای خرید

انواع خرید

انواع خرید بر اساس ساختار سازمانی

  1. خرید متمرکز
  2. خرید غیرمتمرکز
  3. انواع خرید بر اساس قابلیت پیش بینی
  4. انواع خرید بر اساس زمان

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 15 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است


اینجا هم مشاهده کنید