اكوسيستم هاي جنگل هاي معتدله

اكوسيستم هاي جنگل هاي معتدله

 اكوسيستم هاي جنگل هاي معتدله

 

فهرست مطالب

اهمیت و نقش اکوسیستم جنگل ها در طبیعت

اهمیت جنگلها

نقش اقتصادی جنگلها

جنگلها و توسعه پایدار

عوامل مؤثر در تخریب جنگلها

عوامل موثر در تخریب جنگل های ایران

تخریب جنگلها چه مشکلاتی را در آینده بوجود می آورد؟

راهکارهای مناسب جهت حفظ منابع جنگل

نتیجه گیری

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 24 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است


اینجا هم مشاهده کنید